Een gift doen

Ik doe nu een gift

Ik doe een gift om bij te dragen aan sociale integratie in het veld:

- Mensen met een handicap
- Kinderen in moeilijkheden
- Achtergestelde mensen
Kies uw gift
Vul uw contactgegevens in
Ik ben
Vul uw betaalmethode in
Betaling

Ik doe een gift later

Onze bankgegevens

Beobank
IBAN BE71 9530 0000 0369
BIC CTBKBEBX
Op naam van:
United Fund for Belgium
Avenue Adèlelaan 1
1310 La Hulpe

Fiscaal aftrekbaar

Wanneer het jaarlijkse bedrag van uw giften 40 € of meer is, kunt u 60% van uw gift terugtrekken via een belastingsvermindering.

Voorbeeld: als u een gift van 40 € schenkt krijgt u 24 € terug en heeft uw gift u slechts 16 € gekost.

Bedrag van uw gift Winst Reële kost
10€ 0€ 10€
40€ 24€ 16€
100€ 60€ 40€
500€ 300€ 200€
1000€ 600€ 400€

Transparancie

United Fund voor België is zeer waakzaam over het gebruik van geld van zijn donoren .De jaarrekening van de vereniging wordt voorgelegd aan het onderzoek van een gecertificeerde bedrijfsrevisor . en aan de controle van verschillende donor bedrijven .

  • Ze worden samengevat in ons jaarlijks activiteitenverslag.
  • Ze zijn volledig beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België (www.bnb.be).
  • Ze worden ook gepubliceerd op www.donorinfo.be, de eerste Belgische onafhankelijke informatiewebsite over de activiteiten en financiële middelen van filantropische organisaties die mensen in nood helpen.

Over UFB

We verbinden, selecteren en maken projecten mogelijk. We garanderen dat 100% van de giften de projecten  daadwerkelijk ondersteunen, we bezoeken elk van de projecten ter plaatse.We betalen alleen na voorlegging van de factuur .

Logo UFB