Zoekt U steun?

  • UFB helpt sociale projecten dat de levenskwaliteit van mensen in nood verbetert in België
  • UFB steunt humanitaire of sociale werken maar steunt geen cultureel, politiek, religieus werk of gesubsidieerde scholen.
  • UFB steunt instellingen die reeds drie jaar in werking zijn, te tellen vanaf het verschijnen van de statuten in het Belgisch Staatsblad.
  • De financiiële steun betreft enkel een specifiek, duidelijk omschreven, materieel project in België gesitueerd.
    Administratieve kosten, werkingskosten of personeelslasten worden niet aanvaard.
  • Alle VZW die hieraan voldoen kunnen een volledig dossier indienen met alle gevraagde informatie. (zie Aanvraagformulier).