Ondersteunde projecten

Elk jaar opnieuw selecteert het Toewijzingscomité tussen de 90-100 sociale projecten uit de vele aanvragen die het UFB ontvangt.

De selectie van de projecten gebeurt door het Toewijzingscomité dat een onafhankelijk comité is, samengesteld uit een 20-tal vrijwilligers.  Elke provincie wordt vertegenwoordigd door tenminste één lid. Deze verlenen hun medewerking op een volledige vrijwillige basis en zijn meestal leden van lokale servicesclubs. Dit zijn mensen met een uitgebreide ervaring in de sociale sector.

Het Comité komt één keer per maand samen.

Elk ingediend project wordt nauwkeurig bezocht door een lid van het Toewijzingscomité welke dan uiteindelijk in gemeenschappelijk overleg de finale projecten selecteert op basis van de kwaliteit en hun maatschappelijk nut.

De gekozen projecten zijn gelijk verdeeld over de verschillende regio's van België.

Een aanvraag tot toekenning kan enkel voor concrete en specifieke projecten zoals voor de renovatie van gebouwen, voor de aankoop van een voertuig of meubelen, het aankopen van gespecialiseerd materiaal enz. Lees hierover meer in de Algemene Voorwaarden onder Zoekt U steun?