Publicaties

Indien U meer wenst te vernemen over onze aktiviteiten, verwijzen wij U naar onze jaarlijkste "Activity Report". Deze nieuwsbrief wordt slechts éénmaal per jaar gepubliceerd, dit om onze adminstratieve kosten zo laag mogelijk te houden. De gepubliceerde artikelen en verslagen zijn het resultaat van het werk van vele mensen: werknemers in onze donorbedrijven, sociale instellingen zelf en vele vrijwilligers. Het is de getuigenis van vele mensen die hun steentje willen bijdragen aan een betere  maatschappij.

Er verschijnen ook regelmatig artikelen in de media over het United Fund for Belgium

Lees hierover meer in de gepubliceerde media artikelen.