Supported Projects 2017

Brussels

City Name Goal Supported Project
Bruxelles ATD QUART MONDE Lutte contre la pauvreté
Strijd tegen armoede
Fight against poverty
Minibus
Minibus
Minibus
Uccle CHAPELLE DE BOURGOGNE Hébergement d'enfants et ado. caractér./ psychotiques
Tehuis voor karaktergestoorde jongeren
Shelter for children with psychotic problems
Minibus
Minibus
Minibus
Ixelles CINEMA FOR ALL Cinéma pour patients hospitalisés
Cinema voor gehospitaliseerde personen
Cinema for hospitalized people
Matériel
Materiaal
Material
Sint Jans Molenbeek FOYER Empoyerment de personnes fragilisées issues de l'immigration
Empowerment van kwetsbare Brusselaars met migratie achtergrond
Empowerment of vulnerable people with origins from immigration
Minibus
Minibus
Minibus
Uccle FRIS Activités sportives pour personnes handicapées
Aangepaste sportsaktiviteiten voor personen met beperkingen
Sport activities for handicapped persons
Minibus
Minibus
Minibus
Bruxelles GRATTE Intégration de jeunes handicapés mentaux
Integratie van jonge mentaal gehandicapten
Integration of mentally handicapped young people
Minibus
Minibus
Minibus
Saint-Gilles LA TRACE Accompagnement de toxicomanes par le sport-aventure
Begeleiding van verslaafden door sport-adventure
Guidance for addicted people trough sport-adventure
Minibus
Minibus
Minibus
Bruxelles MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT Accueil d'enfants défavorisés
Opvang van kansarme kinderen
Shelter for deprived children
Minibus
Minibus
Minibus
Bruxelles HOME BAUDOUIN Hébergement de sans-abri
Tehuis voor thuisloze mannen
Shelter for homeless poeple
Ascenseur
Lift
Lift
Bruxelles PETITES SOEURS DES PAUVRES Aide aux personnes âgées défavorisées
Hulp aan minderbedeelde bejaarden
Help to deprived pensioners
Matériel
Materiaal
Material
Molenbeek-Saint-Jean PROFORAL Intégration de personnes défavorisées
Integratie van kansarme mensen
Integration of deprived people
Matériel IT
IT materiaal
IT material
Watermael-Boisfort SCALEDOGS Education de chiens d'aveugles
Opleiding van blindengeleidehonden
Training of dogs for blind people
Véhicule
Voertuig
Vehicle
Bruxelles TAKE OFF Lien entre les enfants malades et leur classe
Verbinding van zieke kinderen met hun klas
Link between sick children and their classrooms
Matériel IT
IT materiaal
IT material

Antwerp

City Name Goal Supported Project
Herentals 'T WERK Beschermde werkplaats voor autisten
Atelier protégé pour autistes
Protected workplace for autistic people
Snijplotter
Coupe
Cutting Machine
Bevel BAUBO Boerderij voor personen met beperkingen
Ferme pour personnes handicapées
Farm for handicapped people
Voertuig
Véhicule
Vehicle
Arendonk DE RUSTHUIF Hulp aan gehandicapte volwassenen
Aide aux personnes handicapées
Help to handicapped adults
Minibus adapté
Aangepast minibus
Adapted minibus
Balen DE SCHAKEL Hulp aan gehandicapte volwassenen
Aide aux personnes handicapées
Help to handicapped adults
Parker Bad
Bain adapté
Adapted bath
Antwerpen ERDENA Integratie van kwetsbare mensen
Intégration de personnes fragilisées
Integration of disarmed people
Keuken
Cuisine
Kitchen
Berchem FORMAAT Opleiding voor kwetsbare jongeren
Formations pour jeunes défavorisés
Trainings for young disarmed people
Minibus
Minibus
Minibus
Schilde HET OPEN POORTJE Opvang van kinderen in moeilijkheden
Accueil d'enfants en difficulté
Shelter for children facing problems
Inrit+parking
Allée et parking
Driveway+parking

Limburg

City Name Goal Supported Project
Genk BLINDENGELEIDEHONDENSCHOOL Opleiden van blindengeleidehonden
Formation de chiens pour aveugles
Training of seeing-eye dogs
Opleiding van twee honden
Formation de deux chiens
Training of two dogs
Heusden Zolder RIMO LIMBURG Hulp aan minderbedeelde kinderen van 0 tot 12 jaren
Aide aux enfants défavorisés de 0 à 12 ans
Help to deprived children from 0 to 12 years
Sociale integratie
Intégration sociale
Social insertion
Kuringen VINCENTIUS GENK ZUTENDAAL Hulp aan minderbedeelden
Aide aux personnes défavorisées
Help to disadvantaged people
Diepvriezers en wasmachines
Congélateurs et machines à laver
Freezers and washingmachines

Oost-Vlaanderen

City Name Goal Selected Project
Sint-Amandsberg BEGELEIDINGSCENTRUM STAPPEN Begeleiding van meisjes in moeilijkheden
Aide aux jeunes filles en difficulté
Help to young girls with difficulties
Vernieuwing van het gebouw
Rénovation du bâtiment
Renovation of the building
Gent BIZON Zomerkampen voor kansarme kinderen
Camps de vacances pour enfants défavorisés
Holidays for deprived children
Minibus
Minibus
Minibus
Gent CABALLO Hippotherapie voor gehandicapte kinderen
Hipothérapie pour enfants handicapés
Hipotherapy for handicapped children
Materiaal
Matériel
Material
Lokeren DE HAGEWINDE Begeleiding van kinderen in moeilijkheden
Aide aux enfants en difficulté
Help to children with difficulties
Klimtoren
Mur d'escalade
Climbing wall
Kallo DE KLAPROOS Begeleiding van gehandicapte mensen
Aide aux adultes handicapés
Help to handicapped adults
Sofas
Salon
Sofas
Lokeren DE STEIGER Begeleiding van kinderen in moeilijkheden
Aide aux enfants en difficulté
Help to children with difficulties
Minibus
Minibus
Minibus
Beveren HOF TER WELLE Begeleiding van kinderen in moeilijkheden
Aide aux enfants en difficulté
Help to children with difficulties
Minibus
Minibus
Minibus
Ronse GRIJKOORT Opleiding voor laaggeschoolde arbeiders
Formations pour personnes peu scolarisées
Trainings for people with a low education
Verfrissing van het restaurant
Rafraîchissement du restaurant
Renovation of the restaurant
Gent OC SINT JAN DE DEO Begeleiding van gehandicapte mensen
Aide aux adultes handicapés
Help to handicapped adults
Tilhulpmiddelen
Treuil
Lifting aids
Sint-Niklaas VLOS Begeleiding van vluchtelingen en asiele zoekers
Accompagnement de réfugiés et demandeurs d'asile
Help to migrants and refugees
Tilhulpmiddelen
Treuil
Lifting aids
Eke ZONNEHOEVE LIVING PLUS Wonen en werken voor gehandicapte personen
Habitat et travail pour personnes handicapées
Housing and working for handicapped people
Refter
Réfectoire
Refectory

Vlaams Brabant

City Name Goal Selected Project
Linter HUIZE LEVENSLUST Hulp aan kinderen in moeilijkheden
Aide aux enfants en difficulté
Help to deprived children
Minibus
Minibus
Minibus
Herent KAMELEGO Lectuur toegangelijk maken aan slechtziende mensen
Rendre la lecture accessible aux malvoyants
Make reading accessible to visually impaired people
Gratis abonnementen aan audiokranten
Abonnements gratuits aux journaux audio
Free subscription to audio diaries
Leuven RUIMTE VAART Armoedebestrijding
Lutte contre la pauvreté
Fight against poverty
Materiaal
Matériel
Material
Zellik TRANSKRIPT Lectuur en informatie toegankelijk maken voor slechtzienden
Rendre la lecture accessible aux personnes malvoyantes
Make reading accessible to visually impaired people
Materiaal
Matériel
Material
Leuven WIGWAM Kinderopvang voor kinderen uit kansarme gezinnen
Accueil d'enfants issus de familles paupérisées
Centre for children from poor families
Speelpark
Jeux d'intérieur
Interior playgroung
Lennik ZONNESTRAAL Voorziening voor personen met beperkingen
Home pour personnes handicapées
Shelter for handicapped people
Strijktafel+ stoomketel
Table à repasser à vapeur
Ironing table with steam generator

West-Vlaanderen

City Name Goal Selected Project
Kortrijk BETHANIE Hulp aan gezinnen met moeilijkheden
Aide aux familles en difficulté
Help to families facing difficulties
Wagen
Voiture
Car
Roeselare CAW CENTRAAL WEST VLAANDEREN Armoedebestrijding
Lutte contre la pauvreté
Fight against poverty
Sportszaal
Salle de sport
Sport room
Kortrijk CAW ZUID WEST VLAANDEREN Hulp aan kansarme gezinnen
Aide aux familles défavorisées
Help to deprived families
Materiaal
Matériaal
Material
Oostende DUINHELM Tehuis voor gehandicapte volwassenen
Centre pour personnes handicapées
Centre for handicapped adults
Ontmoetingsruimte
Salle de rencontre
Meetings room
Ieper VONDELS Dagscentrum voor gehandicapte volwassenen
Centre de jour pour personnes handicapées
Day centre for handicapped adults
Sociaal winkel
Magasin social
Social Shop
Kortrijk AURA Vormings programma voor jongeren in problematische situaties
Programme de formation pour jeunes en situation problématique
Training for young people facing problems
Minibus
Minibus
Minibus
Oostnieuwkerke KERCKSTEDE Hulp aan mentaal gehandicapte personen
Aide aux personnes handicapées mentales
Help to mentally handicapped people
Aangepaste minibus
Minibus adapté
Adapted minibus
Ieper OP HET SPOOR Armoedebestrijding
Lutte contre la pauvreté
Fight against poverty
Materiaal
Matériel
Material
Brugge SAMENLEVINGS OPBOUW WEST VLAANDEREN Armoedebestrijding
Lutte contre la pauvreté
Fight against poverty
Naaimachines
Machines à coudre
Sewing machines
Ieper STUURKRACHT Hulp aan personen met psychische problemen
Aide aux personnes souffrant de problèmes psychiques
Help to people with psychic problems
Diepvriescel
Chambre froide
Cold room
Ieper WERKGROEP VORMING EN AKTIE Vrijetijdsorganisatie voor personen met beperkingen
Organisation de loisirs pour personnes handicapées
Activities for handicapped people
Aangepaste minibus
Minibus adapté
Adapted minibus

Brabant Wallon

CityTTE Name Goal Supported Project
Ottignies CLAIRS VALLONS Centre de revalidation pour enfants
Revalidatie centrum voor kinderen
Revalidation centre for children
Minibus
Minibus
Minibus
Ottignies LE RENIVAUX Centre pour adultes handicapés mentaux
Opvang van mentaal gehandicapte volwassenen
Centre for mentally handicapped people
Salle de bain
Badkamer
Bathroom
Lasne LES LUCIOLES Crèches accueillant des enfants handicapés
Creche voor gehandicapte babies
Creche for handicapped babies
Clôtures
Hekken
Fences
Braine l'Alleud SOLIDARITE GRANDS FROIDS Aide aux plus démunis
Hulp aan kansarmen
Help to deprived people
Véhicule
Voertuig
Vehicle

Hainaut

City Name Goal Supported Project
Carnières ALISES Centre de post cure pour personnes alcooliques
Postcure centrum voor alcoholische personen
After care for alcoholics
Minibus
Minibus
Minibus
Tournai CANAL J Aide aux jeunes en difficulté
Hulp aan jongeren in moeilijkheden
Help to deprived young people
Matériel pour les activités
Materiaal voor aktiviteiten
Material for activities
Couillet LA BASTIDE BLANCHE Hébergement d'adolescents difficiles
Opvang van moeilijke teenagers
Shelter for difficult teenagers
Minibus
Minibus
Minibus
Braine-Le-Comte LA CASA Accueil d'enfants en difficulté
Opvang van kinderen in moeilijkheden
Shelter for children facing difficulties
Machine à laver et séchoir
Wasmachine en droogkast
Washingmachine en dryer
Dottignies LA CIGALIERE Accueil de jour de personnes handicapées
Dagopvang van gehandicapten
Daycentre for handicapped people
Minibus
Minibus
Minibus
Farciennes LE CHAF Accueil de personnes handicapées
Opvang van gehandicapten
Shelter for handicapped people
Machine à laver et séchoir
Wasmachine en droogkast
Washingmachine en dryer
Ghlin LE PIED A L'ETRIER Insertion professionelle de personnes précarisées
Professionele insertie van minderbedeelden
Professional insertion of deprived people
Véhicule
Voertuig
Vehicle
Hornu LES GLANURES Accueil d'enfants en difficulté
Opvang van kinderen in moeilijkheden
Shelter for children facing difficulties
Minibus
Minibus
Minibus
Marchienne Docherie LA MAISON DU SACRE COEUR Accueil d'enfants en difficulté
Opvang van kinderen in moeilijkheden
Shelter for children facing difficulties
Sol+meubles
Vloer+meubilair
Floor + furnitures

Liège

City Name Goal Supported Project
Verviers CAP VERVIERS Aide sociale et éducative aux jeunes en difficulté
Sociale en educatieve hulp aan jongeren in moeilijkheden
Social and educational help to children with difficulties
Minibus
Minibus
Minibus
Montegnée CENTRE MEDICAL D'AUDIOPHONOLOGIE Accompagnement d'enfants sourds et malentendants
Begeleiding van dove en slechthorende kinderen
Guidance for deaf children
Local de ré-éducation
Lokaal voor de heropvoeding
Room for the re-education
Liège CREAHM Activités artistiques pour personnes handicapées
Artistiek aktiviteiten voor gehandicapten
Artistic activities for handicapped people
Minibus et atelier photo
Minibus en foto workshop
Minibus and pictures workshop
Liège ENTREVUES Aide aux personnes malvoyantes
Hulp aan slechtzienden
Help to blind people
Matériel
Materiaal
Material
Verviers FAMILLES D'ACCUEIL Placement d'enfants en famille
Plaatsing van kinderen in gezinnes
Placement of children in families
Véhicule
Voertuig
Vehicle
Liège L'COIFF Salon de coiffure pour personnes précarisées
Kapsalon voor kansarme vrouwen
Hairdresser for disarmed women
Matériel et meubles
Materiaal en meubilair
Material and furnitures
Grivegnée LA BOURRACHE Insertion de personnes défavorisées
Integratie van minderbedeelden
Insertion of deprived people
Meubles
Meubilair
Furnitures
Angleur LA BULLE D'AIR Accueil d'adultes handicapés
Opvang van gehandicapte volwassenen
Shelter for handicapped children
Porte d'entrée
Voordeur
Entrance door
Verviers FOYER LUCIE Accueil de jeunes défavorisés
Opvang van kansarme kinderen
Shelter for deprived young people
Minibus
Minibus
Minibus
Liège SAINTE WALBURGE Aide aux plus démunis
Hulp aan kansarmen
Help to deprived people
Réparation du toit
Herstelling van het dak
Repair of the roof
Verviers TERRAIN D'AVENTURES DE HODIMONT Activités pour jeunes défavorisés
Aktiviteiten kansarme kinderen
Activities for deprived young people
Minibus
Minibus
Minibus

Namur

City Name Goal Supported Project
Dinant
DINAMO Aide aux jeunes en difficulté
Hulp aan jongeren in moeilijkheden
Help to deprived young people
Travaux de rénovation
Verfrissing van het gebouw
Renovation of the building
Havelange FOYER L'AUBEPINE Accueil d'enfants en difficulté
Opvang van kinderen in moeilijkheden
Shelter for deprived children
Plaine de jeux
Speelplein
Playground
Champion HANDI-RANDO Accès à la nature de personnes handicapées
Toegang tot de natuur voor gehandicapte personen
Access to nature for handicapped people
Joëlettes
Aangepaste fietsen
Adapted bikes

Luxembourg

City Name Goal Supported Project
Chanly LA FERMETTE Accueil d'enfants défavorisés
Opvang van kansarme kinderen
Shelter for deprived children
Minibus
Minibus
Minibus
Bertogne LA RUCHE Accueil d'enfants défavorisés
Opvang van kansarme kinderen
Shelter for deprived children
Minibus
Minibus
Minibus
Arlon POINT D'EAU Accueil d'adultes polyhandicapés
Opvang van polygehandicapte mensen
Shelter for polyhandiccaped people
Bain adapté
Aangepast bad
Adapted bath