Supported Projects 2015

Brussels

City Name Goal Supported Project
Bruxelles MAISON D'ENFANTS REINE MARIE HENRIETTE Aide aux enfants en difficulté
Hulp aan kansarme kinderen
Help to deprived children
Stages de vacances
Vakantie stages
Holiday's camps
Bruxelles LUISTERPUNTBIBLIOTHEEK Bibliotheek voor visueel gehandicapten
Bibliothèque pour personnes malvoyantes
Library for visually impaired people
Aanpassing van een software
Adaptation d'un software
Adaptation of a software
Bruxelles HOME BAUDOUIN Hébergement de sans-abri
Tehuis voor thuisloze mannen
Shelter for homeless poeple
Sanitaires
Sanitaire inrichting
Sanitaries
Bruxelles DE KLEPPE Zorgvakantie voor personen met een handicap
Vacances pour personnes handicapées
Holidays for disabled people
Verbouwing
Rénovation
Renovation
Bruxelles FACERE Centre de jour pour adultes avec déficience mentale cérébrale
Dagcentrum voor personen met hersenletsel
Day centre for cerebral motor handicapped persons
Treuil pour personnes
Tilhulpmiddelen
Lifting aids
Bruxelles SOS VIOL Aide aux victimes de viol
Hulp aan slachtoffers van verkrachting
Help to the victims of rape
Centrale téléphonique
Telefooncentrale
Telephone exchange
Bruxelles TALITA Maison pour femmes sans-abri et leurs enfants
Tehuis voor thuisloze vrouwen en hun kinderen
Shelter for homeless women and their children
Véhicule
Voertuig
Vehicle
Ganshoren 'CENTRE ESPOIR ET JOIE Accueil et hébergement d'handicapés sévères
Opvang van zwaar gehandicapte volwassenen
Shelter for severly disabled adults
Minibus
Minibus
Minibus
Halle 'T PASREL Begeleiding van minderjarigen in moeilijkheden
Accompagnement et éducation de mineurs en difficulté
Guidance and education for minors in difficulty
Minibus
Minibus
Minibus
Jette MONTFORT CENTER Restaurant social et lutte contre la pauvreté
Sociaal restaurant en wedstrijd tegen armoede
Social restaurant and fight against poverty
Camionette
Bestelwagen
Van
Koekelberg BUURTSPORT BRUSSEL Sport voor kwetsbare personen
Sport pour personnes défavorisées
Sport for deprived people
Minibus
Minibus
Minibus
Molenbeek St Jean LA CITE JOYEUSE Accompagnement d'enfants en difficulté
Begeleiding van kansarme kinderen
Help to deprived children
Minibus
Minibus
Minibus
Molenbeek St Jean CAR BRUSSEL Integratie van jongerenmet gedragsproblemen
Intégration de jeunes avec problèmes comportementaux
Integration of children with behavioural problems
Minibus
Minibus
Minibus
Schaerbeek NASCI Aide aux enfants en difficulté
Hulp aan kansarme kinderen
Help to deprived children
Châssis
Ramen
Windows frames
Uccle ESPOIR ET SOURIRE Aide aux enfants en difficulté
Hulp aan kansarme kinderen
Help to deprived children
Châssis
Ramen
Windows frames
Uccle LES CAILLOUX Aide aux enfants souffrant de troubles caractériels
Hulp aan karaktergestoorde kinderen
Aid to children with behaviourial problems
Minibus
Minibus
Minibus
Woluwé St Lambert
CREE Service de jeunesse pour sourds et malentendants
Jeugddienst voor doven en slechthorenden
Youth service for the deaf and hard of hearing
Matériel
Materiaal
Material

Antwerp

City Name Goal Supported Project
Antwerpen ADIC Revalidatie voor drugverslaafden
Revalidation et intégration de drogués
Revalidation and integration for drug addicts
Minibus
Minibus
Minibus
Antwerpen DE ANTWERPSE HULPHONDEN De zelfredzaamheid van gehandicapte personen verhogen met de hulp van een hond
Augmenter l'indépendance des personnes handicapées à l'aide d'un chien
To increase the independance of handicapped people with the help of a dog
Materiaal
Matériel
Material
Braschaat ROTONDE Hulp voor personen met een mentale of meervoudige handicap
Aide aux adultes handicapés mentaux ou polyhandicapés
Help to mentally or polyhandicapped people
Keuken
Cuisine
Kitchen
Brecht OC CLARA FEY Centrum voor mentaal gehandicapte volwassenen
Centre pour adultes handicapés mentaux
Centre for mentally handicapped adults
Aangepaste minibus
Minibus adapté
Adapted minibus
Lier MIVAS GOED GEVOEL Armoedebestrijding
Lutte contre la pauvreté
Fight against poverty
Materiaal voor de verdeling van de soep
Matériel pour la distribution de la soupe
Material for the soup distribution
Mechelen CKG BETLEHEM Hulp aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar
Aide aux familles avec des enfants de 0 à 12 ans
Help to families with children aged from 0 to 12 years
Voertuig
Véhicule
Vehicle
Mechelen ZEVENBERGEN EMMAUS Opvang van mentaal gehandicapte volwassenen
Home pour adultes handicapés mentaux
Shelter for mentally handicapped people
Tilhulpmiddelen
Treuil pour personnes
Lifting aids
Puurs BW KLEIN BRABANT Tehuis voor niet-werkende volwassen gehandicapten
Home pour adultes handicapés
Shelter for disabled adults
Minibus
Minibus
Minibus

Limburg

City Name Goal Supported Project
Diepenbeek TANDEM Centrum voor mentaal gehandicapte volwassenen
Centre pour adultes handicapés mentaux
Centrum voor gehandicapte volwassenen
Minibus
Minibus
Minibus
Hasselt KIDS Voorziening voor gehandicapte personen
Centre pour personnes handicapées
Centre for handicapped people
Kleedkasten
Garde-robes
Wardrobes

Oost-Vlaanderen

City Name Goal Selected Project
De Pinte HOME THALEIA Tehuis voor gehandicapte volwassenen
Centre pour adultes handicapés
Centre for disabled adults
Minibus
Minibus
Minibus
Eeklo WIJKCENTRUM DE KRING Armoedebestrijding
Lutte contre la pauvreté
Fight against poverty
Bestelwagen
Camionette
Van
Gent-Oostakker DE KROMME BOOM Reïntegratie in de maatschappij van kwetsbare personen
Réintégration de personnes vulnérables
Reintegration of persons with difficulties
Timmerwerk
Menuiserie
Carpentry
Lokeren EMILIANI Voorziening voor gehandicapte personen
Centre pour personnes handicapées
Centre for disabled people
Wagen
Auto
Car
Meerbeke DE KALMOES Hippothérapie
Hipotherpie
Hipotherapy
Tillift
Treuil
Lifting aids
Melle TANDERUIS Begeleiding voor gezinnen met een autist
Aide aux familles avec un autiste
Guidance families with an autistic person
Aangepaste bibliotheek
Bibliothèque adaptée
Adapted library
Sint-Niklaas DAGCENTRUM SINT NIKLAAS Tehuis voor mentaal gehandicapte volwassenen
Home pour adultes handicapés mentaux
Shelter for mentally disabled adults
Aangepaste minibus
Minibus adapté
Adapted minibus
Waarschot HUMIVAL Voorziening voor gehandicapte personen
Centre pour personnes handicapées
Centre for disabled people
Renovatie van de keuken
Rénovation de la cuisine
Renovation of the kitchen

Vlaams Brabant

City Name Goal Selected Project
Herent ALBA Hulp aan kinderen in moeilijkheden
Aide aux enfants en difficulté
Help to deprived children
Wagen
Auto
Car
Heverlee MPC TERBANK Opvang van mentaal gehandicapte kinderen
Accueil d'enfants souffrant d'une déficience mentale
Shelter for mentally disabled children
Meubilair voor de kamers
Mobilier pour les chambres
Furnishing of the rooms
Leuven BEDNET Verbinding tusen zieke kinderen en hun klas
Connection entre les enfants malades et leur classe
Link between sick children and their classroom
Materiaal
Matériel
Material
Leuven DE WISSEL Hulp aan jongeren in moeilijkheden
Aide aux jeunes en difficulté
Help to deprived young people
Meubilair voor appartementen
Mobilier pour appartements
Furnishing of flats
Leuven LEREN ONDERNEMEN Armoedebestrijding
Lutte contre la pauvreté
Fight against poverty
Bestelwagen
Camionette
Van
Leuven LEUVEN BEARS ON WHEELS Basketbal voor gehandicapte kinderen
Basketball pour enfants handicapés
Basketball voor gehandicapte kinderen
Aangepast voertuig
Véhicule adapté
Adapted vehicle
Leuven PSYLOS Sport voor personen met psychische problemen
Sport pour personnes souffrant de problèmes psychiques
Sport for people with psychological problems
Voertuig
Véhicule
Vehicle
Zellik TRANSKRIPT Lectuur en informatie toegankelijk maken voor slechtzienden
Rendre la lecture accessible aux personnes malvoyantes
Make reading accessible to visually impaired people
Materiaal
Matériel
Material

West-Vlaanderen

City Name Goal Selected Project
Ieper DEN OMMELOOP Beschut wonen voor gehandicapte volwassenen
Logements supervisés pour handicapés mentaux
Protected housing for mentally handicapped adults
Wagen
Voiture
Car
Ieper VRIJWILLIGERSWERK ...MINDER MOBIELEN Vervoer voor minder mobiele personen
Transport pour personnes à mobilité réduite
Transport for disabled people
Wagen
Voiture
Car
Kortrijk CAW ZUID WEST VLAANDEREN Hulp aan minderbedeelden
Aide aux personnes défavorisées
Help to derpived people
Voertuig
Véhicule
Vehicle
Lo Reninge HET HAVENHUIS Nursing tehuis voor gehandicapte volwassenen
Centre de soin pour personnes handicapées
Nursing center for handicapped adults
Musikaal bed
Lit musical
Musical bed
Middelkerke KABOOG School voor gehandicapte kinderen
Ecole pour enfants handicapés
School voor gehandicapte kinderen
Containerklassen
Containers pour les classes
Containers for the classrooms
Moerkerke DE ARK Begeleiding van personen met een mentale handicap
Accompagnement de personnes atteintes d'un handicap mental
Accompaniement of people with a mental handicap
Aangepaste minibus
Minibus adapté
Adapted minibus
Wervik LOVE IN ACTION Armoedebestrijding
Lutte contre la pauvreté
Fight against poverty
Materiaal
Matériel
Material

Brabant Wallon

CityTTE Name Goal Supported Project
Genappe AIDE ENFANTS FAMILLE BW Aide aux familles en situation critique
Hulp aan gezinnen in moeilijkheden
Help to families facing difficulties
Voiture
Wagen
Car
Genval L'ARCHE DE MARIE Centre de jour pour adultes handicapés
Dagcentrum voor gehandicapte volwassenen
Daycare centre for handicapped adults
Minibus
Minibus
Minibus
Jodoigne AMO Aide aux jeunes en décrochage scolaire
Hulp aan kinderen in school dropout
Help to children in school dropout
Minibus
Minibus
Minibus
La Hulpe LES RENES DE LA VIE Intégration par l'équitation d'enfants handicapés
Integratie van gehandicapte kinderen door paarden
Integration of disabled children trough the help of horses
Voiturette d'attelage adaptée
Aangepast wagentje
Adapted buggy
Nivelles ACCUEIL FAMILIAL D'URGENCE Accueil d'urgence d'enfants dans des familles d'accueil
Plaatsing in onthaal gezinnen van kinderen in moeilijkheden
Placement of children in difficulty in a foster family
Voiture
Wagen
Car
Rixensart LES GODILLOTS Centre pour jeuens souffrant de troubles comportementaux
Centra voor jongeren met gedraagstoornissen
Centre for young people with behaviourial problems
Portes coupe-feu
Brandwerende deuren
Fire doors

Hainaut

City Name Goal Supported Project
Ath LA FERMETTE Hébergement et réinsertion d'enfants en difficulté
Tehuis en herintegratie van minderbedeelde kinderen
Shelter and reintegration for children in difficulty
Aménagement d'une salle polyvalente
Inrichting van een polyvalente zaal
Furbishing of a multipurpose room
Charleroi FUNOC Entreprise de formation par le travail pour jeunes sous qualifiés
Opleiding voor laaggeschoolde jongeren
Work experience training for underqualified youngsters
Camionette
Camionette
Van
Charleroi MOBILITE EN HAINAUT Transport pour personnes handicapées
Vervoer voor gehandicapte mensen
Transport for handicapped people
Minibus adapté
Aangepaste minibus
Adapted minibus
Charleroi RELAIS SOCIAL DE CHARLEROI Soins de santé pour personnes précarisées
Gezondheidszorgen voor kansarmen
Healthcare for deprived people
Peinture, machine à laver et séchoir
Verven van de muren, wasmachine en droogkast
Painting of the walls and laundry material
Gosselies COTHAN Centre de réadaptation fonctionnelle pour enfants IMC
Readaptatie centrum voor cerebrale motorische gehandicapte kinderen
Readaptation centre for cerebral motor handicapped children
Matériel pour les salles de kiné
Materiaal voor de kinesitherapie zalen
Material for the kinesitherapy rooms
Honnelles CENTRE DE RENCONTRES Aide aux adultes handicapés
Hulp aan gehandicapte volwassenen
Help to handicapped adults
Portes coupe-feu
Branddeuren
Fire doors
Kain NIJOLI Aide aux enfants en difficulté
Hulp aan kinderen in moeilijkheden
Help to deprived children
Châssis de fenêtres
Ramen
Window frames
Jemappes CHANTECLER Aide aux enfants en difficulté
Hulp aan kinderen in moeilijkheden
Help to deprived children
Minibus
Minibus
Minibus
Momignies L'HEUREUX ABRI Aide aux personnes en situation difficile
Hulp aan personen in een moeilijke situatie
Help to people in difficulty
Atelier boulangerie
Bakkerij atelier
Bakery workshop
Monceau/Sambre AID SOLEILMONT Entreprise de formation par le travail
Opleiding voor minderbedeelden
Training and-work-experience centre
Camionette
Camionette
Van
Mont-Sur-Marchienne JARDIN D'AIREMONT Accueil d'enfants placés
Opvang van geplaatste kinderen
Shelter for children placed by the judge
Minibus
Minibus
Minibus

Liège

City Name Goal Supported Project
Banneux LES FOANS Accompagnement d'enfants en difficulté
Begeleiding van kansarme kinderen
Help to deprived children
Minibus
Minibus
Minibus
Liège LES MARMOUSETS Accompagnement d'enfants en difficulté
Begeleiding van kansarme kinderen
Help to deprived children
Minibus
Minibus
Minibus
Liège CLIF Accompagnement d'enfants en difficulté
Begeleiding van kansarme kinderen
Help to deprived children
Sécurité incendie
Brandveiligheid
Fire prevention
Liège CREASOL Formation et insertion prof.pour personnes peu qualifiées
Beroepsopleiding voor laagschoolden
Jobtraining for less educated people
Véhicule réfrigéré
Gekoeld voertuig
Cooled vehicle
Liège VENT DEBOUT Aide aux jeunes en situation de décrochage
Hulp aan jongeren in een dropout situatie
Help to young people in a drop out situation
Minibus
Minibus
Minibus
Tinlot ACCUEIL ENFANTS D'UN MEME PERE Accueil d'enfants handicapés
Opvang van gehandicapte kinderen
Shelter for disabled children
Plaine de jeux adaptée
Aangepaste speeltuin
Adapted playground
Louveigné EMMANUEL Accueil d'adultes handicapés
Opvang van gehandicapte volwassenen
Shelter for disabled adults
Minibus
Minibus
Minibus
Vaux-Sous-Chèvremont L'EDELWEISS Aide aux enfants en difficulté
Hulp aan kansarme kinderen
Help to deprived children
Minibus
Minibus
Minibus
Verviers MAISON DES JEUNES DE HODIMONT Lieu d'accueil pour jeunes
Opvangtehuis voor jongeren
Shelter for young people
Salle de rencontre
Ontmoetingsruimte
Meeting room

Namur

City Name Goal Supported Project
Dinant
SOUFFLE UN PEU Maison de répit pour adultes handicapés
Respijthuis voor gehandicapte volwassenen
Respite care for handicapped adults
Minibus
Minibus
Minibus
Namur
UNE MAIN TENDUE Lutte contre la pauvreté
Armoedebestrijding
Fight against poverty
Remorque réfrigérée
Gecoeld aanhangwagen
Cooled trailer
Namur
L'ACCUEIL MOSAN Aide aux personnes souffrant d'un handicap mental
Hulp aan mentaal gehandicapte personen
Help to mentally disabled people
Plafond acoustique
Akoestische plafond
Acoustic ceiling
Ciney
ESPACES EFT Formation et insertion prof. pour personnes peu qualifiées
Beroepsopleiding voor laagschoolden
Jobtraining for less educated people
Véhicule
Voertuig
Vehicle
Ciney
LA RIDELLE Aide aux personnes handicapées
Hulp aan gehandicapte mensen
Help to handicapped people
Véhicule
Voertuig
Vehicle
Wépion
HANDICAP ET MOBILITE Transport pour personnes handicapées
Vervoer voor gehandicapte personen
Transport for handicapped people
Minibus adapté
Aangepaste voertuig
Véhicule adapté

Luxembourg

City Name Goal Supported Project
Ansart CDR D'ANSART Insertion de personnes défavorisées
Integratie van minderbedeelden
Integration of deprived people
Matériel
Materiaal
Various pieces of equipment
Libin LA CAPUCINE Aide aux enfants en difficulté
Hulp aan kinderen in moeilijkheden
Help to deprived children
Voiture
Wagen
Car
Fauvillers LA MAISON DE VOLAIVILLE Voorziening voor gehandicapte personen
Centre pour personnes handicapées
Centre for handicapped children
Accès adaptés pour personnes handicapées
Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
Access for handicapped people
Marche en famenne UFH Activités pour personnes handicapées
Aktiviteiten voor gehandicapte personen
Activities for handicapped people
Matériel
Materiaal
Material
Opont LES GLAIEULS Aide aux enfants en difficulté
Hulp aan kinderen in moeilijkheden
Help to deprived children
Plaine de jeux
Speeltuin
Playground