Supported Projects 2014

Brussels

City Name Goal Supported Project
Bruxelles CENTRE SOCIAL PROTESTANT Assistance aux personnes précarisées
Hulp aan minderbedeelden
Help to poeple in difficulty
Camionette
Bestelwagen
Van
Bruxelles CREAHM Activités artistiques pour handicapés mentaux
Artistieke aktiviteiten voor mentaal gehandicapten
Artistic activities for mentally handicapped
Minibus
Minibus
Minibus
Brussel D'BROEJ Hulp aan kansarme kinderen
Aide aux enfants défavorisés
Help to disadvantaged hildren
Keuken
Cuisine
Kitchen
Bruxelles JCI Activités pour enfants handicapés
Aktiviteiten voor gehandicapte kinderen
Activities for handicapped children
Matériel
Materiaal
Material
Bruxelles LA GERBE Centre de prévention de santé mentale
Preventie/behandeling t.b.v. gesteel gezondheid
Prevention/treatment concerning mental health
Matériel
Materiaal
Material
Bruxelles MAISON D'ENFANTS REINE MARIE HENRIETTE Centre pour enfants placés
Centrum voor geplaatste kinderen
Centre for children placed by the judge
Matériel
Materiaal
Material
Bruxelles OEUVRE DE L'HOSPITALITE HOME BAUDOUIN Hébergement de sans-abris
Opvang van thuisloze mannen
Shelter for homeless men
Cuisine
Keuken
Kitchen
Bruxelles HAMA 3 LES PETUNIAS Home pour adultes handicapés mentaux
Opvang van mentaal gehandicapte volwassenen
Shelter for mentally handicapped adults
Minibus adapté
Aangepaste minibus
Adapted minibus
Bruxelles FONDATION I SEE Aide aux malvoyants
Hulp aan slechtziende mensen
Help to visually impaired people
Minibus
Minibus
Minibus

Antwerp

City Name Goal Supported Project
Antwerpen CJMIB Voorziening voor verstandelijk gehandicapte jongenren
Encadrement de jeunes handicapés
Centre for handicapped young people
Inrichting van de winkel
Création du magasin
Creation of the shop
Antwerpen PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR DE SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN Hulp aan kansarmen
Aide aux démunis
Help to disadvantaged children
Materiaal
Matériel
Material
Boom DE STEENSCHUIT Beroepsreïntegratie van kansarme jongeren
Réintégration professionnelle de jeunes défavorisés
Professionnal integration of young jobless people
Voertuig
Véhicule
Vehicle
Nijlen IONA INSTITUUT Tehuis/dagcentrum voor gehandicapte personen
Home/centre de jour pour personnes handicapées
Home/daycare-centre for handicapped people
Minibus
Minibus
Minibus

Limburg

City Name Goal Supported Project
Alken ZORGRANCH STAPPEN Hipothérapie
Hipothérapie
Hipotherapy
Materiaal
Matériel
Material
Borgloon INTESA Opvang en begeleiding van gehandicapte personen
Accueil et accompagnement de personnes handicapées
Shelter for handicapped people
Voertuig
Véhicule
Vehicle
Genk JONGERENWERKING NIEUW-SLEDDERLO Integratie van kansarme jongeren
Intégration de jeunes défavorisés
Insertion of underprivileged young people
Inrichting van de lokalen
Aménagement des locaux
Fitting of the rooms
Genk JONGERENWERKING DON BOSCO Help to disadvantaged children
Aide aux jeunes en situation critique
Help to disadvantaged children
Wagen
Voiture
Car
Kinrooi JEUGTEHUIS KINROOI Opvang van kansarme jongeren
Accueil de jeunes défavorisés
Shelter for underprivileged children
Wagen
Voiture
Car
Overpelt STIJN DIENSTCENTRUM SINT ODA Dienstverlening aan gehandicapte personen
Services aux personnes handicapées
Services to handicapped people

Wagen
Voiture
Car
Overpelt BOEMERANG Hulp aan patienten met chronische neurologische probl.
Aide aux patients atteints de probl. neurologiques
Help to people with chronical neurological problems


Qwieck system
Qwieck system
Qwieck system
Peer DAIDALOS Hulpverlening aan gezinnen met opvoedingsproblemen
Aide aux familles en difficulté éducationnelle
Help to families with educational problems
Minibus
Minibus
Minibus

Oost-Vlaanderen

City Name Goal Selected Project
Buggenhout AVALON Woonvoorziening voor gehandicapte personen
Logements pour personnes avec un handicap moteur
Home for motor-handicapped people
Lift
Ascenseur
Elevator
Gent HADRON Begeleiding van kansarme jongeren en hun gezinnen
Prise en charge de jeunes défavorisés et de leur famille
Help to deprived youngsters and their family
Wagen
Voiture
Car
Gent KOMPAS Hulp aan gehandicapte personen
Aide aux personnes handicapées
Help to handicapped people
Aangepaste minibus
Minibus adapté
Adapted minibus
Gent SINT ANTONIUSKRING Hulp aan kansarmen
Aide aux personnes défavorisées
Help to deprived people
Renovatie van de voedselstock
Rénovation du stock de vivres
Renovation of the food storage
Gent WGC RABOT Gezondheidscentrum voor minderbedeelden
Centre de santé pour personnes précarisées
Health centre for deprived people
Materiaal
Matériel
Material
Geraardsbergen DE DAGMOED Beschutte werkplaats
Travail adapté pour personnes handicapées
Adapted work for handicapped people
Werkkledij
Vêtements de travail
Work’s clothes
Melle TANDERUIS Thuisbegeleiding voor gezinnen met een autist
Accompagnement des familles avec un autiste
Guidance for families with autistic people
Aangepaste bibliotheek
Bibliothèque adaptée
Adapted library
Sint-Amandsberg ONAFHANKELIJK LEVEN Dienstverlening voor gehandicapte personen
Services pour personnes handicapées
Services for handicapped people
Keuken
Cuisine
Kitchen
Temse WASE WERKPLAATS Werkplaats woor gehandicapte mensen
Travail adapté pour personnes handicapées
Adapted work for handicapped people
Voertuig
Véhicule
Vehicle

Vlaams Brabant

City Name Goal Selected Project
Aarschot KOMMARAF Voedselhulp voor kansarmen
Aide alimentaire aux démunis
Food distribution to disadvantaged people
Voertuig
Véhicule
Vehicle
Asse CAW DELTA Hulpverlening aan minderbedeelden
Aide aux personnes précarisées
Help to underprivileged people
Bestelwagen
Camionnette
Van
Diest MARTINE VAN CAMP Hulp aan gehandicapte volwassenen
Aide aux adultes handicapés
Help to handicapped people
Minibus
Minibus
Minibus
Herent KAMELEGO Lectuur toegangelijk maken aan slechtzienden
Rendre la lecture accessible aux malvoyants
Make reading accessible to visually impaired people
Applicatie
Application
Application
Kampenhout ONS TEHUIS BRABANT Tehuis voor mentaal en fysisch gehandicapten
Home pour handicapés mentaux et physiques
Shelter for mentally and physically handicapped people
Aangepaste minibus
Minibus adapté
Adapted minibus
Leuven OPEN THERAPEUTICUM LEUVEN Begeleiding van personen met NAH
Accompagnement de personnes avec handicap acquis
Help to people with a non-born disability
PCs
Ordinateurs
Computers
Leuven DE DAM Centrum voor jonge meisjes in moeilijkheden
Centre pour jeunes filles en difficulté
Centre for young girls with difficulties
Minibus
Minibus
Minibus
Vollezele DE OKKERNOOT Opvang/begeleiding van personen met autisme
Accueil et accompagnement de pers. autistes
Shelter and guidance for autistic people
Huishoudtoestellen
Electroménager
Electric appliances
Zellik TRANSKRIPT Lectuur en info toegankelijk maken voor slechtzienden
Rendre la lecture accessible aux pers. malvoyantes
Make reading accessible to visually impaired people
Materiaal
Matériel
Material
Zoutleeuw STORZO Hulp aan minderbedeelden
Aide aux personnes défavorisées
Help to disadvantaged people
Bestelwagen
Camionnette
Van

West-Vlaanderen

City Name Goal Selected Project
Dadizele MARIENSTEDE Opvang voor mentaal en fysisch gehandicapte personen
Accueil pour pers. hand. mentales et physiques
Shelter for mentally and physically handicapped people
Ramen
Châssis de fenêtres
Windowframes
Kortrijk CRISISHULP AAN HUIS WV Crisis hulp aan gezinnen
Aide de crise aux familles
Crisis management for families
Wagen
Voiture
Car
Rollegem MPI DE KINDERVRIEND Opvang van kinderen met beperkingen
Accueil d’enfants handicapés
Education and housing for handicapped children
Lift
Ascenseur
Elevator
Wervik LOVE IN ACTION Hulp aan kansarme gezinnen
Aide aux familles défavorisées
Help to underprivileged families
Materiaal
Matériel
Material

Brabant Wallon

CityTTE Name Goal Supported Project
Genval L'ARCHE DE MARIE Centre de jour pour adultes handicapés
Dagcentrum voor gehandicapte volwassenen
Daycare centre for handicapped adults
Minibus
Minibus
Minibus
Ottignies LA CHALOUPE Soutien aux jeunes en difficulté
Steun aan jongeren in moeilijkheden
Help to young people with difficulties
Rénovation du bâtiment
Verbouwing van het gebouw
Renovation of the building
Jodoigne CRABE Réinsertion professionnelle de personnes peu qualifiées
Integratie van laagschoolde mensen
Insertion of under qualified people
Minibus
Minibus
Minibus

Hainaut

City Name Goal Supported Project
Anderlues SYNERGIE SOLIDAIRE Insertion professionnelle d’un public peu qualifié
Insertie van lage schoolde mensen
Integration of underqualified people
Véhicule
Voertuig
Vehicle
Carnières ELLIPSE Aide médico-psycho-sociale aux toxicomanes
Psychosociale en medische hulp aan drugsverslaafden
Psychosocial and medical aid for drug addicts
Mobilier et lits pour les chambres
Meubilair en bedden voor de kamers
Furnitures and beds for the rooms
Charleroi MOBILITE ET INSERTION Insertion socio-professionnelle
Socio-professionele integratie
Socio-professional insertion
Véhicule
Voertuig
Vehicle
Chatelet SILOE Hébergement de jeunes en détresse
Opvang van jongeren met opvoedingsproblemen
Shelter for young people in distress
Véhicule
Voertuig
Vehicle
Chatelet TREMPOLINE Aide aux toxicomanes
Hulp aan drugverslaafden
Help to drug addicts
Matériel
Materiaal
Material
Colfontaine CREAFORM Intégration de personnes peu qualifiées
Integratie van laaggeschoolden
Insertion of underqualified people
Salle informatique
Opleidingslokaal voor informatica
Computer training room
Comines LA SOURCE Accueil de sans-abris
Opvang van thuisloze mensen
Shelter for homeless people
Frigos et congélateurs
Koelkasten en diepvriezers
Fridges ans freezers
Cuesmes ESOP Aide aux démunis
Hulp aan kansarmen
Help to poor population
Véhicule de seconde main
Tweedehandsvoertuig
Second hand vehicle
Elouges LA KALAUDE Service de santé mentale
Hulp voor mentaal gestoorde mensen
Mental health service
Matériel
Materiaal
Material
Jumet DYSKINESIA Aide aux patients atteints de dyskinésie
Hulp aan patiënten met dyskinesie
Help to poeple with diskynesia
Aérosols
Aerosols
Aerosols
Lobbes LA FAMILLE J. BERNAERT Accueil d’enfants placés
Opvang van geplaatste kinderen
Shelter for children placed by the judge
Châssis de fenêtres
Ramen
Window frames
Petite Chapelle FOA Activités sportives pour personnes handicapées
Sport aktiviteiren voor gehandicapte mensen
Sport activities for handicapped people
Minibus
Minibus
Minibus
Tournai LA MARELLE Accueil d’adultes handicapés mentaux
Opvang van mentaal gehandicapte volwassenen
Shelter for mentally handicapped adults
Minibus
Minibus
Minibus

Liège

City Name Goal Supported Project
Angleur LA BULLE D'AIR Home pour adultes handicapés mentaux
Opvang van mentaal gehandicapte volwassenen
Shelter for mentally handicapped adults
Minibus
Minibus
Minibus
Antheit LE DOMAINE Hébergement d’enfants en difficulté
Opvang van kinderen in moeilijkheden
Shelter for children in difficulty
Minibus
Minibus
Minibus
Celles L'ETABLE Activités pour personnes handicapées
Aktiviteiten voor gehandicapte personen
Activities for handicapped people
Matériel pour la cuisine
Materiaal voor de keuken
Material for the kitchen
Flemalle PERSPECTIVES Intégration socio-prof.de personnes peu qualifiées
Socio-professionele integratie voor laaggeschoolden
Socio-professional insertion of underqualified people
Matériel
Materiaal
Material
Liège BEAUMONT SAINT MICHEL Aide aux jeunes en difficulté
Hulp aan jongeren in moeilijkheden
Help to young people in difficulties
Minibus
Minibus
Minibus
Liège CAP FLY Aide aux toxicomanes
Hulpverlening aan drugverslaafden
Help to drug addicts
Peinture des murs
Verven van de muren
Painting of the walls
Liège KALEIDOS Aide aux enfants abusés
Hulp aan misbruikte kinderen
Help to abused children

Chaudière
Verwarmingsketel
Boiler
Liège LA MAISON DE L'INSTITUT MICHOTTE Maison pour enfants placés
Tehuis voor kinderen geplaatst door de rechter
Shelter for children placed by the judge
Minibus
Minibus
Minibus
Liège LA TCHICASS Espace rencontre et formation pour pers.défavorisées
Ontmoetings-en opleidingsruimte voor minderbedeelden
Training and meeting place for deprived people
Rénovation des locaux
Vernieuwing van de lokalen
Renovation of the rooms
Liège RESTO DU COEUR LIEGE Aide aux démunis
Hulp aan kansarmen
Help to deprived people
Véhicule réfrigéré
Gekoeld voertuig
Refrigerated vehicle
Louveigné EMMANUEL Home pour adultes handicapés mentaux
Opvang van mentaal gehandicapte volwassenen
Shelter for mentally handicapped adults
Machines à laver et séchoirs
Wasmachinen en droogkasten
Washing machines and driers
Rotheux LE CORTIL Réinsertion sociale et professionnelle de jeunes démunis
Sociale en profesionele integratie van jongeren
Social and professional insertion of underprivileged
Echaffaudage
Steiger
Scaffolding
Vaux-Sous-Chèvremont LES GRILLONS Service d’accueil pour handicapés mentaux
Opvangdienst voor mentaal gehandicapten
Day-care centre for mentally handicapped people
Minibus
Minibus
Minibus
Verviers CROC ESPACE Entreprise de formation par le travail
Opleiding voor laag schoolde mensen
Training and work-experience centre
Véhicule
Voertug
Vehicle

Luxembourg

City Name Goal Supported Project
Ansart CDR D'ANSART Insertion de personnes défavorisées
Integratie van minderbedeelden
Integration of deprived people
Matériel
Materiaal
Various pieces of equipment
Musson LA PETITE PLANTE Centre pour adultes polyhandicapés
Opvang van polygehandicapte volwassenen
Shelter for polydisabled adults
Mobilier
Meubilair
Furniture

Namur

City Name Goal Supported Project
Andenne
SAIHA Insertion de personnes handicapées
Insertie van gehandicapte personen
Integration for handicapped people
Véhicule
Voertuig
Vehicle
Dailly FERME DE L'AUBLIGNEUX Maison d’accueil pour adultes en difficulté
Opvangtehuis voor volwassenen in moeilijkheden
Shelter for adults in difficulty
Voiture
Wagen
Car
Faux-les-Tombes LA POMMERAIE Accueil d’adolescents en difficulté
Opvang van pubers met moeilijkheden
Shelter for teenagers with problems
Voiture
Wagen
Car
Lesve JENNEVEAUX RENCONTRE Accueil d’adultes handicapés mentaux
Opvang van mentaal gehandicapte volwassenen
Home and day-centre for mentally handicapped adults
Cuisine
Keuken
Kitchen
Namur RESTO DU COEUR MAISON DE LA SOLIDARITE Aide alimentaire aux démunis
Voedselhulp aan kansarmen
Food distribution to the underpriviledged
Cuisine
Keuken
Kitchen