Martin Kallen Fund: the story

martin_kallen

Het verhaal: een vrijgevig lid van onze Raad van Bestuur vindt een orginele manier om alle operationele kosten te kunnen dekken.

Martin Kallen is sinds vele jaren een aktief lid van de Raad van Bestuur van het United Fund for Belgium. In 1997, kwam hij met het idee om een capitalisatiefonds op te richten en gaf dan ook het startkapitaal om dit mogelijk te maken. Het Martin Kallen Fonds werd opgericht in 1997 met de unanieme goedkeuring van de Raad Van Bestuur. Het fonds is niet bedoeld om te verdelen aan de instellingen maar eerder om interesten te genereren die op hun beurt de operationele kosten van de onderneming zullen dekken.

De leden van de Raad Van Bestuur zijn de mening toegedaan dat het fonds over de jaren moet groeien tot het in staat is alle operationele kosten te dekken. Het principe van de 100% herverdeling van de ingezamelde fondsen is een belangrijk gegeven voor de donors.

Het Fonds groeide niet snel in de eerste jaren maar in 2003 kon UFB op een onverwachte genereuze donatie rekenen van een Belgische mecenaat en dit heeft het Fonds een enorme boost gegeven. Sindsdien hebben andere individuen het Fonds regelmatig gespijsd. Ook worden elk jaar speciale acties ondernomen naar de leden van de Raad van Bestuur om dit Fonds te laten groeien.

De totale portefeuille wordt beheerd door Lombard Odier. Het Financieel comité van het UFB bepaald de richtlijnen betreffende het financieel management van het fonds.

 

Go back