Historiek: een succesverhaal

Begin de jaren zeventig, vestigden zich in België de eerste Amerikaanse multinationals. Het management van enkele "pionier" maatschappijen wilden graag bijdragen tot de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen die hen verwelkomd hadden, en werden daarbij geholpen door de toenmalige Amerikaanse ambassadeur Mr. McArthur en Graaf Boël.
Ze richtten een fonds op met als doel giften in te zamelen en deze zo goed mogelijk toe te bedelen aan geselecteerde liefdadigheidsprojecten. Het was wel zo dat de institutionele en regionale taalkwesties in ons land deze selectie niet vergemakkelijkten. Aldus werd het United Fund for Belgium opgericht  en is sindsdien een waar succesverhaal.

Immers, sinds de oprichting in 1972 heeft United Fund for Belgium in ons land meer dan €20 miljoen toegekend aan 2.250 projecten.

Het United Fund for Belgium is totaal onafhankelijk en krijgt geen subsidies van Belgische of buitenlandse instanties. De Belgische overheden hebben aan het UFB het fiscaal aftrekbaar statuut gegeven