Als werknemer

Elk jaar zamelen 15 ondernemingen geld in bij hun werknemers. Sommige bedrijven hebben een systeem uitgewerkt dat “equivalente gift” heet, waarbij de werkgever voor elke gift van zijn werknemers een evenwaardig bedrag stort. Dit systeem is een belangrijk aanmoediging voor de werknemers en draagt bij tot een groot succes.

De interne inzamelcampagnes zijn mogelijk dankzij talrijke vrijwilligers. Zij organiseren tombola’s, sportevenementen, liefdadigheidsverkopen en diverse andere activiteiten. Iedere onderneming legt heel wat verbeelding en creativiteit aan de dag om zijn werknemers in te zetten bij de interne liefdadigheidsacties.

Naast het financieel resultaat, wordt er dikwijls gewag gemaakt van de positieve invloed van deze acties op het interne imago van de onderneming, de teamgeest van de deelnemende werknemers en vooral de grote voldoening de minderbedeelden te kunnen helpen.

Het team van het UFB helpt u graag om deze campagnes te organiseren in uw bedrijf.

Elke gift vanaf €40 is fiscaal aftrekbaar.

Het bankrekeningnummer van het UFB is :

Beobank BE71 953 00000 0369
Vergeet niet de naam van het bedrijf op te geven!

United Fund for Belgium Adèlelaan 1 -1310 Terhulpen