Fondsenwervingscomité

Het Fondsenwervingscomité vervult een adviesrol naar de Raad van Bestuur toe. Het is samengesteld uit leden van de Raad Van Bestuur maar ook uit andere personen die een actieve rol spelen in de aktiviteiten van het UFB.   Het doel van dit comité is voornamelijk het vinden van nieuwe donors en nieuwe middelen zoeken om aan fondsenwerving  te doen.