Financieel Comité

Het Financieel Comité heeft van de Raad van Bestuur de bevoegdheid gekregen wat betreft alle aspecten van financieel beheer en investeringen van het United Fund for Belgium alsook alle beslissingen over het Martin Kallen Fonds.  Dit comité heeft de bevoegdheid om investeringsmanagers aan te stellen. Dit Comité kan de Raad van Bestuur adviseren over alle financiëel gerelateerde aangelegenheden.