Wie?

Elke vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die voldoet aan de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden kan een dossier "Aanvraag tot toelage" indienen.

  • 1. Een Belgische vzw zijn die werkzaam is in België.
  • 2. Zich inzetten voor een humanitair, sociaal of medisch doel.

UFB verleent geen steun aan culturele, politieke of religieuze werken.

UFB verleent geen steun aan gesubsidieerde scholen of aan hen verbonden vzw's.

UFB verleent geen steun aan ziekenhuizen. De aan hen verbonden vzw's kunnen eventueel gesteund worden als ze geen medisch maar wel een social doel nastreven. Hun Raad van Bestuur moet onafhankelijk zijn van deze van het met hen verbonden ziekenhuis.

UFB verleent geen steun aan vzw's die zelf grote geldinzamelingsacties organiseren.

  • 3. Op het ogenblik van aanvraag tot toelage, minimum 3 jaar actief zijn vanaf het verschijnen in het Belgisch Staatsblad.
  • 4. Een specifiek, duidelijk omschreven materieel project voorstellen dat in België zal uitgevoerd worden.

Administratieve kosten, werkingskosten of personeelslasten worden niet aanvaard.

  • 5. Minimum 3 jaar wachten met een nieuwe aanvraag indien zij reeds eerder een toelage ontving, en dit te tellen vanaf de datum van de officiële brief waarin zij op de hoogte werd gebracht van het toegewezen bedrag.
  • 6. Minimum 6 jaar wachten met een nieuwe aanvraag voor de financiering van een wagen, indien zij reeds eerder een toelage ontving voor de aankoop van een wagen. Belangrijk is dat UFB slechts een deel van de wagen financiert.
  • Als de instelling een nieuw project wenst in te dienen,verschillend van de aankoop van een wagen, zal ze slechts 3 jaar moeten wachten.