Raad van Bestuur

Het United Fund for Belgium wordt bestuurd door een Raad van Bestuur verkozen door de Algemene vergadering en dit in overeenstemming met de statuten. De leden van de Raad van Bestuur zijn leidinggevende personen bij de donorondernemingen. De Raad vergadert viermaal per jaar. De doelstellingen van de organisatie, evenals de te ontwikkelen strategieën en de nodige middelen om het nagestreefde doel te bereiken, worden bepaald door deze Raad.

De Board of Trustees werd opgericht als een strategische adviesraad naar de Raad Van Bestuur toe. Het wordt geraadpleegd betreffende belangrijke beslissingen die UFB aanbelangen en de richting die UFB voor de volgende jaren moet nemen.