Toewijzingscomité

ca

De selectie van de projecten van het UFB gebeurt door het Toewijzingscomité dat een onafhankelijk comité is, samengesteld uit een 20-tal vrijwilligers.  Elke provincie wordt vertegenwoordigd door tenminste één lid. Deze verlenen hun medewerking op een volledige vrijwillige basis en zijn meestal leden van lokale servicesclubs. Dit zijn mensen met een uitgebreide ervaring in de sociale sector.

Het Comité komt één keer per maand samen.

Elk ingediend project wordt nauwkeurig bezocht door een lid van het Toewijzingscomité welke dan uiteindelijk in gemeenschappelijk overleg de finale projecten selecteert op basis van de kwaliteit en hun maatschappelijk nut.

De financiële steun van UFB gebeurt op basis van specifieke en concrete voorstellen.

UFB selecteert projecten via het Toewijzingscomité